Jasper Sprengers

Toneelteksten en produkties

Fair Trade: een high-tech komedie

Voor deze produktie wordt momenteel ijverig gerepeteerd. Uitvoeringen gepland in december/januari. Lees meer of kijk op de facebookpagina voor actuele informatie.

Eerdere produkties

Over mij

Sinds zomer 2016 staat in onze tuin in Heeze cultuurtuinhuis de schoenendoos