Over mij

Ik ben Jasper Sprengers, allround software ontwikkelaar op het Java platform en sinds 2015 werkzaam bij codecentric Nederland.

Profiel

De belangrijkste taal om goede software te bouwen is voor mij zelden de programmeertaal:
het grootste knelpunt in softwareprojecten is meestal (gebrekkige) specificatie,
communicatie en documentatie. Mijn ervaring als taaldocent en vertaler is daarbij vaak
nuttig gebleken. Een van je taken als architect en ontwikkelaar is om de lastige vertaalslag te
maken van de wensen van je opdrachtgever naar bruikbare software. Besef dat de klant zijn eigen
probleemdomein het best kent en doe geen snelle aannames. Voor een goed software-ontwerp is het
jouw verantwoordelijkheid om de juiste vragen te stellen aan de gebruikers van je toekomstig
product. Ik ben een voorstander van agile ontwikkeling, omdat de praktijk simpelweg leert dat het niet
zinvol is alle specificaties vóór het bouwen compleet te krijgen. Wensen blijven veranderen,
zowel voor, tijdens als na de bouw en oplevering. Beknibbelen op de ontwerpfase is een schijnbesparing: ook als het wel een werkend product oplevert is het vaak niet wat de klant verwachtte.